NTF Västernorrland

Cykelhjälmsanvändningen i Västernorrland

NTF Västernorrland har även i år mätt cykelhjälmsanvändningen i länet. Mätningen har gjorts på allmänna cykelstråk i alla sju kommuner. Det betyder att alla cyklister räknats, barn, ungdomar och vuxna. Sammantaget är det 56 % av cyklisterna som använder hjälm.
- Ånge är klart bäst av de sju kommunerna i år.
Mätningarna har genomförts i anslutning till allmänna cykelstråk. Inte helt oväntat är grundskolebarn mellan 6-15 år de flitigaste användarna och det är väl för att det finns en lag att upp till man är 15 år ska man använda cykelhjälm. Sedan sjunker användningen med stigande ålder. Tittar man på den grupp som cyklar flitigast, de mellan 16-64 år så använder de inte cykelhjälm i den utsträckning som man skulle vilja.

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 dödats i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har väldigt lite gjorts för att påverka cykelhjälmsanvändningen. När nu NTF presenterar resultaten från sin senaste nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar.
- De stora förlorarna är cyklisten och kommunerna som jobbar för ökad cykling. Vi kommer inte nå de trafiksäkerhetsmål som finns uppsatta inför 2020 och det beror dels på den dåliga cykelhjälmsanvändningen men även på att den nödvändiga anpassningen av trafikmiljön utifrån ett ökande antal cyklister går för sakta, säger Mona-Lill Landström NTF Västernorrland

Tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar men användningen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborg är det mer än varannan, vilket drar upp den nationella användningen. I Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg. Norrbotten, Västmanland och Örebro län använder inte ens två av tio vuxna cyklister hjälm. (Se dokumentation för total cykelhjälmsanvändning fördelat per län)

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 96 procent.

Att cykla har idag nästan blivit det farligaste man kan göra i trafiken. Under årets första sex månader har sju cyklister fått sätta livet till och ytterligare 175 har skadats allvarligt och över 4000 skadats totalt. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle med andra ord ha stor effekt på just gruppen dödade och svårt skadade.

Kontaktperson:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225


2016-09-13