NTF Västernorrland

Lag om sommardäck kan rädda liv...

NTF och däckbranschen menar i ett gemensamt utspel på DN Åsikt att en lag om sommardäck kan rädda liv. Upp emot en kvarts miljon bilar körs på dubbfria vinterdäck året om, trots larmrapporter om hur mycket sämre de fungerar på sommarvarma vägar.

Nollvisionen för döda och svårt skadade på våra vägar är viktig för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Varje allvarlig olycka måste betraktas som ett misslyckande.

Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till vår miljö. Allt fler svenskar väljer numera dubbfria vinterdäck, helt i linje med myndigheternas önskemål. Dubbfria vinterdäck är ett trafiksäkert alternativ på vintern.

Dessvärre visar undersökningar att upp emot en kvarts miljon svenska bilar får behålla vinterdäcken på över sommaren. Kanske för att ägarna vill spara pengar, eller tror att däcken fungerar lika bra året runt. Trenden är ökande. Det är helt lagligt – men farligt.

Studier indikerar att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken sommartid. Vinterdäck har sämre grepp och sämre stabilitet vid en undanmanöver på sommarvarma vägbanor. En nyligen publicerad studie från VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, visar att vinterdäck ger en mellan 15 och 20 procent längre bromssträcka vid sommarväglag, jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet. Detta gäller både på torr och våt vägbana.


2016-05-31