NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka 37 Alkohol

Insatser under insatsveckan 37 Alkohol och droger som genomfördes av Polisen Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under denna vecka.
Det som kan utläsas av resultatet är att polisens kontroller behövs och är ett mycket viktigt inslag i trafiksäkerhetsarbetet.
STORBILD:/vasternor/bilder/insatsvecka 37.jpg


2016-09-20