NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka Hastighet vecka 34 2014

Insatser under insatsveckan 34 som genomfördes av Polisen Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under denna vecka.
PDF:Kommunvisstatistikhastighetsveckanvecka342014.pdf,Kommunvis statistikhastighetsveckan 34


2014-08-25