NTF Västernorrland

Säker yrkestrafik – kan det löna sig?

Denna vecka arbetar polisen extra för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken i syfte att öka trafiksäkerheten. En trafikolycka med lastbil och buss inblandat medför ofta allvarliga konsekvenser, just för att fordonen är stora och tunga.

När polisen kontrollerar den yrkesmässiga trafiken handlar det bland annat om att kontrollera fordonen, kör- och vilotider och att väga fordon. Till detta kommer givetvis de vanliga kontrollerna av körkort och nykterhet.

Den yrkesmässiga trafiken har många regler att följa och konkurrensen om kunderna är ofta stenhård. För att få till en sund konkurrens är det viktigt att polisen gör sina kontroller.

- Den som sköter sig, sitt fordon och alla handlingar kan bara vinna på våra kontroller, eftersom ett av våra syften är just att främja en sund konkurrenssituation. De som fuskar ska helt enkelt inte kunna tjäna på det, säger Tony Härdin, trafikstrateg, utvecklingscentrum Region Mitt, Polismyndigheten.

Förutom den tunga trafiken ska även taxi kontrolleras extra denna vecka. Även här med både trafiksäkerhet och sund konkurrens som syfte.

- Sverige behöver en sund yrkestrafik för att klara sina transporter. Det får inte vara accepterat att tumma på reglerna, alla som köper en transport ska kunna vara trygga i att resan görs på ett säkert och lagligt sätt. Som beställare måste man kunna ställa krav på både fordon och förare, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.


2016-02-22