NTF Västernorrland

Skolbarn på väg -

I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighetskontroller inom tätbebyggt område.

- Inriktningen för polisens trafiksäkerhetsarbete under vecka 34 är i första hand att prioritera hastighetskontroller på platser i tätorter där oskyddade trafikanter och bilar blandas. Ambitionen är att skapa en ökad hastighetsefterlevnad för att därigenom öka gåendes och cyklisters säkerhet och trygghet, säger Stefan Westerlund, Polismyndigheten i Västernorrlands län

Det mest avgörande för hur allvarlig en olycka mellan en oskyddad trafikant och en bil blir, är hastigheten. Tyvärr visar mätningar att ju lägre fartbegränsning, desto färre håller farten. Under 2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 km/tim medan motsvarande andel på 40-vägar endast låg på 53 procent. Nästan hälften kör alltså för fort! Samtidigt tycker över 60 procent i Trafikverkets senaste enkät att det är rimligt att sänka hastighetsbegränsningarna för att öka trafiksäkerheten.

- Vi måste hjälpas åt att hålla farten, både utanför skolor men även på alla andra vägar. Det är inte svårare än att lätta på gasen! Samtidigt kan vi hjälpa varandra genom att prata om hur viktigt det är att hålla farten och aldrig be någon gasa på lite extra, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

- Kommunerna arbetar ständigt med att förbättra barns säkerhet runt våra skolor, även om det förstås finns mer kvar att göra. Men om vi ska nå ända fram krävs en ökad acceptans bland trafikanterna för hastighetsbegränsningarna, säger Glenn Nordlund, ordförande Kommunförbundet Västernorrland.

Kontaktpersoner.
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Stefan Westerlund, Polismyndigheten i Västernorrlands län 070-312 34 34
Glenn Nordlund, Kommunförbundet Västernorrland tfn 0660-881 53


2014-08-15