NTF Västernorrland

TRAFIKSÄKER OCH SPARSAM KÖRNING

TRAFIKSÄKER OCH SPARSAM KÖRNING – för miljö, ekonomi och trafiksäkerhet!

Trafiksäker och sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsle-förbrukning och kör lugnare och säkrare.
Det tjänar både du, miljön och trafiksäkerheten på.


Spara pengar!
Om bilen drar runt litern och du kör 1000 mil/år betalar du 13 000 kronor per år i drivmedel. Sänker du din förbrukning med 15 procent är din vinst i pengar ca 2000 kronor om året. Bensinpriset i beräkningen är 13 kronor per liter.

Sparsam körning innebär ett smidigare körsätt, inte ett långsammare. Du förlorar alltså ingen tid på att köra sparsamt. Grundtanken är att köra med framförhållning och undvika onödiga stopp.

NTF Västernorrland erbjuder er en koncentrerad utbildning i sparsam körning. Vi kör lokalt där ni finns!

Så här går det till
Kursen innehåller tre delmoment.
• Del ett där man får visa hur man vanligtvis kör.
• Del två är en teoretisk genomgång.
• Det tre en praktiskt tillämpning


2013-01-07