För kommuner och företag

Hastighetsmätningar

  • hastighetsmätningar med laser - riktade mätningar mot selekterade fordon
  • hastighetsmätningar med SDRskåp - där alla som passerar registreras

Flödesmätningar
Vi gör flödesmätningar på cyklister, fotgängare och fordon av alla skilda slag.

 

Mätningar av skyddsutrustning
Vi gör mätningar på bältesanvädning, cykelhjälmsanvädning samt på barnskydd i bil

För mer information och frågor kontakta oss 0611-23225 alt. vasternorrland@ntf.se

  • Mona-Lill Landström
  • Västernorrland
  • 070-3698756
  • E-post