Västernorrland

Organisation

NTF Västernorrland är en ideell organisation med folkrörelseförankring som tillsammans med drygt 40 medlemsorganisationer arbetar för en ökad trafiksäkerhet i länet. Vi arbetar framför allt med information, utbildning och opinionsbildning på uppdrag av regeringen, Trafikverket och Landstinget.

Vår verksamhetsidé bygger på visionen om att vi i framtiden inte ska acceptera dödade och allvarligt skadade i trafiken.

Vi vill:

  • bilda opinion för rätten till en trygg och säker trafik 
  • öka människors vilja att ställa krav och öka deras förmåga att själva bidra till varaktiga lösningar 
  • ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan