Traffic Detection Device SR4 - Hastighetsbox

Genom avancerad teknik kan vi mäta hastigheter och lagra statistik på utvald vägsträcka. Mätningen sker på samma sträcka under några dagar upp till en vecka för att få fram statistik på medelhastighet, högsta uppmätta hastigheten samt om det är personbilar eller lastbilar som kör för fort. Underlaget kan t.ex. användas som komplement till skrivelse av klagomål till Trafikverket.

Ca pris 5000 kr/vecka men vi lämnar offert på uppdraget beroende på tidsåtgång då det krävs installation och sammanställning av utbildad personal.

Elektronik för trafiksäkerhet. Med den här utrustningen kan vi göra längre mätningar och få fram statistik på medelhastighet, högsta uppmätta hastighet samt om det är personbilar eller lastbilar som kört för fort.

För mer information och frågor kontakta oss via:

Telefon: 0611-23225
E-post: vasternorrland@ntf.se

  • Mona-Lill Landström
  • Västernorrland
  • 070-3698756
  • E-post