Kontaktpersoner

Mona-Lill Landström
Presskontakt

Verksamhetsledare
mona-lill.landstrom@ntf.se
0611-23225

Våra pressmeddelanden

Här visas våra senaste pressmeddelanden.

Olyckorna med elsparkcyklar ökar - 2 av 3 har inte koll på reglerna

mån 18 sep 2023

I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Men reglerna är...

Olagligt höga hastigheter största hotet mot barns rätt till en säker skolväg i Sundsvall.

fre 18 aug 2023

Mer än varannan bilist kör för fort utanför skolor. Det visar mätningar utförda av NTF på 20 platser spridda över hela landet. 51 procent av samtliga fordon passerade i en olagligt hög hastighet oc...

Ny rapport: Bättre utbildning för A-traktorer och mopedbilar behövs

ons 21 jun 2023

Bra, men inte tillräckligt. Det säger forskare vid VTI och NTF om förändringen av trafikförordningen för A-traktorer som regeringen nyligen beslutade om. Också körkortsutbildningen måste göras om, ...

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

tor 1 jun 2023

Över 13 000 gående skadas årligen i trafiken och den vanligaste olyckstypen är halkolyckor vintertid. NTF arbetar för att minska antalet fallolyckor och har därför undersökt hur väl snöröjning och ...

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

ons 8 sep 2021

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentlig...

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!

tor 1 jul 2021

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och anta...

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

tor 6 maj 2021

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tät...

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

tor 14 maj 2020

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och...

Bältesanvändningen i Västernorrland 2017

mån 20 nov 2017

Fyra förlorade år för cykelsäkerheten

mån 11 sep 2017

När NTF nu presenterar sin årliga nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi konstatera att cykelhjälmsanvändning ökar (men inte mycket) i Väst...

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

Debatt NTF:s verksamhet är viktig för Falun

Att Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) är en folkrörelsebaserad, allmännyttig och idéburen organisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet och folkhälsa i Dalarna tycker vi i Miljöpartiet är bra att Hans Moberg lyfter fram i sin debattartikel Även vi lyfte detta när försäljning av fastigheten på Ingarvet kom upp för beslut på kommunstyrelsen i veckan. På sammanträdet yrkade vi på att Falu kommun ska se till att NTF och deras helägda bolag Säker Trafik får tillgång till en ny plats med goda förutsättningar för sin verksamhet innan de behöver lämna fastigheten på Ingarvet. Yrkandet fick tyvärr inte bifall från övriga partier och vi reserverade oss med följande skrivning: ”Det är angeläget att den idéburna organisationen Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) och deras bolag Säker Trafik får fortsatt goda förutsättningar att bedriva förebyggande trafiksäkerhetsarbete eftersom deras arbete gynnar trafiksäkerheten i vår kommun. Samhällsnyttiga verksamheter som denna ska inte skadas vid uppsägning av arrendet och försäljning av fastigheten.” NTF har inte bara byggt upp den halkbana där många körkortselever utför halkkörning, de bedriver även annan trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet. De har bland annat utfört en inventering av säkra skolvägar på uppdrag av Falu kommun. Det är ett viktigt kunskapsunderlag för den satsning på säkra skolvägar som nu pågår och som vi i MP varit drivande för att det ska komma till stånd.

Debatt NTF: Vi har erbjudit oss att köpa halkbanan

Replik på Gabriel Erling Perers ledare i FK 25/9 På ledarplats i Falu-Kuriren ondgör sig Gabriel Ehrling Perers över att NTF Dalarna haft gratis hyra hos Falu kommun i 38 år. Låt mig först konstatera att NTF Dalarna alltid har fullgjort sina ekonomiska åtaganden enligt avtalet och att det inte har varit gratis. Att Falu kommun själva valde att ingå det aktuella avtalet med NTF Dalarna och, i samråd med Kopparbergs läns landsting (i dag Region Dalarna) och Borlänge kommun, åta sig att anlägga en trafikövningsplats på Ingarvet i Falun kan knappast NTF Dalarna lastas för. NTF Dalarna å sin sida åtog sig att tillhandahålla den obligatoriska riskutbildningen som ingår i körkortsutbildningen, till Dalarnas befolkning. Sedan halkbanan invigdes har NTF Dalarna utbildat ungefär 120 000 körkortselever i halkkörning och risker i vägtrafiken, bland annat vikten av att hålla rätt hastighet och att inte köra bil påverkad av alkohol eller andra droger. Forskning visar dessutom att varje krona som satsas på det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ger ungefär åtta kronor tillbaka i minskade samhällskostnader orsakade av trafikolyckor. Därför borde Gabriel Ehrling Perers som skattebetalare i stället vara glad över att den verksamhet som NTF Dalarna bedriver innebär en mångdubbelt större besparing av offentliga medel jämfört med de eventuella hyresintäkter som Falu kommun kunde ha fått med ett annat avtal.