Västernorrland

Historik

1971 Bildades NTF Västernorrland. Det första sammanträdet i Länstrafiksäkerhetsföbundet var den 6 april 1971.

Den 17 augusti 1971 hölls första konstituerande sammanträdet med Landshövding Hjalmar Nilsson , Länsråd Nils Sjölin, Länspolischef John H Rudström, Major Tord Lindén, Länsassistent Bo Nordén och Verkställande direktören i NTF Alvar Thorsson. Platsen var Folkets Park ”Parkaden” i Härnösand. Till förbundets ordförande valdes Landshövdingen Kurt Nordgren

1975 
Till förbundets ordförande valdes Landshövdingen Bertil Löfberg

1985
Till förbundets ordförande valdes Landstingsråd Ingemar Sundén

1992
Till förbundets ordförande valdes Bengt Ericson, Landstinget

1995
Till förbundets ordförande valdes Landstingsråd Agne Olsson

1997
Till förbundets ordförande valdes Landstingsråd Jan Sjödin

1999
Till förbundets ordförande valdes Hans Mattsson, Landstinget

2011
Till förbundets ordförande valdes Sven-Åke West, Landstinget

2015
Till förbundets ordförande valdes Anette Lövgren, Landstinget

2016
Till förbundets ordförande valdes Hans Backlund, Landstinget

2019
Till förbundets ordförande valdes Mikael Sjölund, Regionen