NTF Västernorrland

Yrkesförarråd

Vad är NTF Västernorrlands Yrkesförarråd?
NTF:s Yrkesförarråd är en mötesplatsform för olika organisationer att byta information om vad som händer i respektive organisation och vilka problem som organisationernas medlemmar lyfter upp. Yrkesförarrådet har ingen egen budget eller bedriver kampanj i olika frågor utan det åligger varje enskild organisation att göra. Yrkesförarrådet är politiskt obundet.  

Syfte
Att ha ett yrkesförarråd är en fördel för samtliga involverade organisationer. Det ger oss en möjlighet till en unik insikt i varandras vardag och de frågor som varje bransch brottas med, samt hur vi gemensamt kan nå en förståelse och överenskommelse om att samverka för att driva logistik, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor på vägen, framåt.

Organisationer i NTF Västernorrland Yrkesförarråd De organisationer som är representerade i NTF:s Yrkesförarråd
i Västernorrland har alla vägen som arbetsområde och ser enbart till trafiksäkerhet och på vilket sätt vi kan bidra till att skapa säkrare vägar, mötesplatser, transporter samt hur vi kan samverka för att uppnå detta. Transportarbetareförbundet innehar idag ordförandeskapet i Yrkesförarrådet. 

 

NTF – Nationella trafiksäkerhetsförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet avd. 26

Kommunal

Seko – Service- och kommunikationsfacket

SÅ - Sveriges Åkeriföretag                                                                

Polisen i Västernorrland                                                     

Arbetsmiljöverket