Västernorrland

Om oss

NTF Västernorrland är en ideell organisation med folkrörelseförankring som tillsammans med drygt 40 medlemsorganisationer arbetar för en ökad trafiksäkerhet i länet. Vi arbetar framför allt med information, utbildning och opinionsbildning på uppdrag av regeringen, Trafikverket och Landstinget.

Vår verksamhetsidé bygger på visionen om att vi i framtiden inte ska acceptera dödade och allvarligt skadade i trafiken.

Postadress:
Storgatan 3
871 31 Härnösand

Telefon: 070-3698756

E-post vasternorrland@ntf.se

Organisationsnummer: 888000-2624

Öppettider:
P.g.a att vi ofta är ute på olika informationsuppdrag kan vi inte hålla normala öppethållandetider. Normalt finns vi här vardagar 08.00 - 16.00, men undantag kan alltså förekomma.

 

Vi har lunch mellan 12.00 – 13.00.

Lämna gärna ett meddelande via e-post så tar vi kontakt, så snart  som möjligt.