NTF Västernorrland

4 av 10 dödade bilförare saknade bälte.

Bilbältet är den enskilt viktigaste delen av bilens skyddssystem.
4 av 10 dödade bilförare saknade bälte.

Våra bilar och våra vägar blir allt säkrare, men vad du som förare väljer att göra är ändå avgörande. Bilbältet är fortfarande nödvändigt om du ska klara dig helskinnad när olyckan är framme, trots krockkuddar och annan säkerhetsutrustning.

Andelen som använder bältet i bilen är mycket högt i Sverige, enligt den senaste undersökningen så högt som 98 procent av alla bilförare. Trots detta hade 39 procent av de förare som dog i bilolyckor 2013 inget bälte på sig.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, nu viktigare än någonsin. Sedan den 1 mars får bussar färdas i 100 km/tim, om bussen är utrustad med bälte på alla platser. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock, och ju högre hastighet desto allvarligare blir krockvåldet.

- Trots att vi har ett säkerhetssystem som reducerar risken att dödas eller skadas vid en kollision med ca 50 procent, så väljer vissa människor att sitta obältade Vi måste få alla att använda bälte, även alla som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

Under vecka 11 gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Förare och passagerare i några av Västernorrlands tätorter måste bli mycket bättre på att använda bältet. Så länge som bältesanvändningen brister kommer vi att fortsätta rapportera överträdelser, säger poliskommissarie Stefan Westerlund, biträdande länstrafikpolischef.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om du som förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2500 kr.

Under denna vecka kommer Byberg & Nordins buss att extra informera om bälten i bussen.
- Det är viktig att vi prata med våra kunder om vikten av att alltid använda bältet, säger Tomas Byberg, Byberg & Nordin

Kontaktpersoner
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland, 0611-23225
Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, 070-312 34 34
Tomas Byberg, Byberg & Nordin 0613-720 300


2014-03-07