NTF Västernorrland

Alkohol bakom var femte förolyckad bilförare

Vecka 23 är en så kallad insatsvecka mot alkohol och droger i trafiken. Det innebär att extra många poliser är i tjänst ute på vägarna.
Allt för många förare i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Statistiken från Transportsstyrelsen visar att var femte förolyckad förare var berusad vid olyckstillfället. Risken att du möter en berusad förare är dessutom större under sommaren. Den 2-8 juni har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

I arbetet mot rattfylleri är den tekniska utvecklingen viktig, för att snabbt och säkert upptäcka alkohol i utandningsluften. Det handlar t ex om bättre alkolås i fordonen och om alkobommar vid färjeterminaler. För att minska antalet påverkade förare som dödas i trafiken är polisens arbete fortfarande otroligt viktigt.

- Våga säg till när ni vet att någon ska köra efter att ha druckit alkohol och åk aldrig med någon som druckit. Samvetet om något händer kan vara tungt att bära resten av livet, säger Stefan Westerlund, biträdande trafikpolischef.

Under 2013 i hela landet var andelen berusade omkomna personbilsförare 19 procent. Visserligen är det en minskning från 2012, men något mer än 2011. Den slumpmässiga variationen är stor och tittar man över flera år ligger andelen på drygt en femtedel.
Ungefär lika stor andel av alla, ca 20 procent, är de som dör i en alkoholrelaterad trafikolycka; en olycka där antingen en förare, cyklist eller gångtrafikant varit berusad.

Under sommarmånaderna och semestern dricker många av oss mer än annars. Under 2010-2013 omkom 232 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor, av dessa dog 77 personer, 33 procent under sommaren.

- Vi vill helt enkelt att många får en härlig sommar med många sköna och festliga upplevelser, utan att behöva uppleva att någon i närheten sätter sig bakom ratten när de har druckit, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.


Kontaktpersoner:

Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, 070-312 34 34
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland Tfn 0611-23225


2014-05-28