NTF Västernorrland

Alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken ökar sommartid

Under sommarmånaderna sker en ökning av antalet rattfylleribrott. Det är också fler alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under maj till augusti jämfört med årets kallare perioder. Polisen gör extra många alkoholkontroller i trafiken den 3-9 juni.

Under åren 2005 - 2010 omkom 55 alkoholpåverkade förare i trafikolyckor inom Region Mitt. Av dessa var 53 män. I Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor för åren 2005 – 2010 redovisas att de omkomna förarna hade minst 0,2 promille alkohol i blodet. 96 procent var män. Nästan hälften (49 procent) av de omkomna var i åldern 18 – 34 år.

Under sommarmånaderna ökar alkoholkonsumtionen och då ökar också olyckorna. Bilden är identisk när man studerar utfallet av grovt rattfylleri i dödsolyckorna. 46 av de 55 omkomna förarna hade över 1,0 promille alkohol i blodet. Av dessa var 44 män och 2 kvinnor.

Under insatsen i vecka 23 förra året var det 21 alkoholrattfyllerister och 16 drograttfyllerister som påträffades på våra vägar i Västernorrland. Polisen befarar att samma antal påverkade kommer att upptäckas i år.

Den 3-9 juni genomför Polisen en av sina årligen återkommande insatsveckor med fokus på rattfylleri. Det innebär extra många poliser synliga utefter vägarna och extra många genomförda alkoholutandningsprov.

– Vi ser att rattfylleriet ökar under sommaren och vi har sett många tragiska trafikolyckor med påverkade förare de senaste åren, säger Stefan Westerlund, Polisen Västernorrland. Polisen kommer därför att satsa extra under vecka 23 och ha fokus på ungdomsgruppen och mot resvägar och platser där ungdomar vistas

– Vi vill helt enkelt att många får en härlig sommar med många sköna och festliga upplevelser, utan att behöva uppleva att någon i närheten sätter sig bakom ratten när de har druckit, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

Alkohol påverkar omdömet. Personer som i nyktert tillstånd aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sig påverkad bakom ratten kan göra en annan bedömning efter ett besök på krogen, speciellt om det saknas goda kommunikationsmöjligheter. Vi tror att det går att påverka den här typen av felbeslut med hjälp av information, därför sprider NTF budskapet KÖR NYKTER!

För ytterligare information:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland Tfn 0611-232 25 mobil 070-369 87 56.
Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, Tfn 010-568 01 28 mobil 070-312 34 34

Diagrammet visar antal polisrapporterade alkoholrattfyllerier i Västernorrlands län per månad 2012


  För större bild


2013-05-31