NTF Västernorrland

I Västernorrland använder 95 procent bälte.

I Västernorrland använder 95 procent bälte. Det är samma som riksgenomsnittet. Nationellt ökar bältesanvändningen i tätort från 95 till 96 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Det är männen som ökar sin användning men fortfarande skiljer det två procentenheter mellan könen. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 98 procent. Trots den relativt höga bältesanvändningen har var tredje person som omkommer i personbil inget bälte på sig.

NTF mäter bältesanvändningen i tätort där användningen är något lägre än vid ut- och infart till tätort. I tätort ligger användningen totalt på 96 procent samtidigt som Trafikverket redovisar cirka 98 procent användning vid ut- och infarter till tätort. Den andel av trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var 90 procent år 2018. För drygt 10 år sedan var andelen knappt 10 procent. (Källa: Trafikverkets Publikation 2019:090)

- Bältet är det absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Inte minst vid lägre hastighet i tätort, då kan bältet utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är idag utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet vid krockögonblicket och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med 55 procent, säger Mona-Lill Landström

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2019 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att Ånge och Örnsköldsviks kommuner uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 94-96 procents användning men i Härnösands kommun saknar fortfarande mer än 1 av10 förare bälte.

Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att öka användningen, säger Mona-Lill L

Bältesligan i Västernorrland 2019

                       2018 2019

Härnösand        87% 87%
Sundsvall          97% 96%
Örnsköldsvik      98% 99%
Kramfors           94% 93%
Timrå                98% 94%
Sollefteå            95% 94%
Ånge                  96% 98%

Västernorrland    95% 95%
Sverige              95% 96%

Checklista för god bältesanvändning

• Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
• Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.

I Västernorrland använder 95 procent bälte.

2019-11-25