NTF Västernorrland

Bälteskontrollvecka 11-17 mars

Bilbältesanvändningen i tätort har ökat väsentligt de senaste tio åren. Det visar NTF:s årliga mätningar. Möjligheten att överleva en olycka är 50 procent större med bälte, jämfört med att inte använda det. Vecka 11 satsar Polisen på ökad kontroll av bältesanvändningen i hela landet, även i Västernorrland.

Det är viktigt att förstå att bältets skyddande egenskaper är betydande också i låga farter. Ofta kan bältet vara skillnaden mellan lindriga och svåra skador, i värsta fall död, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

- Polisens kontroller syftar till att öka bältesanvändningen och därmed bidra till att färre skadas eller dödas i trafiken. Övervakning av bilbältesanvändningen är vid sidan av hastighet och nykterhet prioriterade områden för polisen, säger Stefan Westerlund.

Andra faktorer som också bör ha bidragit till den positiva utvecklingen från 2002 och framåt:
* Allt fler nya bilar är utrustade med bältespåminnare. Något som bilindustrin har ett stort ansvar för. Effektiva bältespåminnarsystem, för samtliga platser i bilen, är tekniskt okomplicerade och mycket billiga om de finns på plats redan från produktionsledet.

* Bötesbeloppet har höjts till 1 500 kr och 2 500 för barn/ungdomar under 15 år.

* Bälteslagen för framsätet infördes 1975. Den kompletterades med lag för baksätet 1986.

Under vecka 11 (11-17 mars) kommer Polisen i Västernorrland att genomföra intensiv övervakning av bältesanvändningen i alla Västernorrlands kommuner.


  För större bild
För mer information och kommentarer kontakta Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland, 0611-232 25 eller Stefan Westerlund, Polismyndigheten Västernorrland, 070-312 34 34


2013-03-08