NTF Västernorrland

Allt färre på moped använder hjälmen i Västernorrland

Antalet moped i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Västernorrlands län använder 92 procent mopedhjälm, det är 3 procent lägre än det nationella

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Mona-Lill Landström, verksamhetsledare NTF Västernorrland
NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar från 46 till 48 procent och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. Cykelhjälmsanvändningen bland barn ökar från 58 till 61 procent medan användningen bland vuxna ligger kvar på 37 procent. Däremot minskar användningen av mopedhjälm från 97 till 95 procent, vilket är den lägsta nivå som uppmätts av NTF sedan 2013. Nedgången bekräftas av andra observationsstudier på området, vilka till och med pekar på ännu lägre användning.
- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 

Användningen av cykelhjälm och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm tillsammans med Halland är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i Västernorrland är 63 procent.
I Stockholms län och Halland ligger mopedhjälmsanvändningen på 87 procent samtidigt som användningen i Västernorrland är 92 procent samt i Blekinge, Fyrbodal, Gotland, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala, Västerbotten och i Örebro län är i det närmaste 100 procentig.

För vidare information, vänligen kontakta: Mona-Lill Landström, Verksamhetsledare NTF Västernorrland

 

 

Allt färre på moped använder hjälmen i Västernorrland

2019-09-10