NTF Västernorrland

Cykelhjälmsanvändning 2018

Cykelhjälmsanvändningen ligger på samma nivå som förra år i Västernorrland men nationellt ökar cykelhjälmsanvändningen bland vuxna

Allt fler cyklar året runt. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning som består av över 100 000 observationer, genomförda i samtliga län, kan konstatera att användningen av cykelhjälm har nationellt ökat med 2 procentenheter sedan 2017. I Västernorrland är det oroväckande att det inte blir bättre, speciellt nu inför höst- och vintercyklingen då det är lätt att cykla omkull.

Under 2017 dog 26 cyklister i trafiken. Cirka 2000 skadades allvarligt och 240 skadades mycket allvarligt. En ökad cykelhjälmsanvändning har störst effekt inom gruppen mycket allvarligt skadade.

Det finns en uttalad vilja att öka andelen transporter som sker med cykel i samhället. Om fler väljer att cykla året runt så är det bra för miljön, hälsan och trängseln i trafiken men det får inte vara på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade. Singelolyckorna på cykel står för cirka 80 procent av samtliga allvarligt skadade på cykel.

 - Förra året presenterade Regeringen sin cykelstrategi och sköt till medel för insatser för att både öka cyklandet och göra cyklandet säkrare. Även om det är för tidigt att uttala sig om effekterna så är det glädjande att vi numera pratar om cykelhjälmen igen och att det är många som gjort betydande insatser det senaste året för ökad hjälmanvändning. På det sättet är det uppmuntrande att vi nu ser en ökning av hjälmanvändningen, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

Ungefär fyra av tio vuxna använder hjälm när de cyklar men användningen varierar kraftigt beroende på var man bor. I och omkring Stockholm använder över sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan. I Västernorrland sex av tio vuxna cyklister hjälm.

Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm vilket är detsamma som förra året. I Västernorrland ligger lite över nationella med 65 procentig användning bland barn.  

 För att det ska vara enkelt och säkert att cykla under höst- och vintertid behövs en effektiv lövupptagning, snöröjning och halkbekämpning för cyklister. För cyklisten finns det även bra cykelutrustning som gör cyklingen bekvämare och säkrare under hösten och vintern.

 Läs mer om höst och vintercykling här: https://ntf.se/nyheter/2018/host-och-vintercykling/

- Hjälmen är lika viktig oavsett årstid men den kan vara lite svårare att använda när det börjar bli kallt och man behöver en mössa under. En vindtät mössa tillsammans med en ventilerad hjälm fungerar ofta bra men tänk på att justera hjälmen så den sitter stadigt. När hösten och vintern kommer är däckens friktion mot körbanor med fuktiga löv och isbildning sämre, då kan det vara bra med dubbdäck på cykeln. Se till att synas ordentligt med reflexer och fungerande lyktor för det blir allt mörkare där ute, avslutar Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

 För vidare information, vänligen kontakta: Mona-Lill Landström, 0611-23225

Cykelhjälmsanvändning 2018

2018-10-30