NTF Västernorrland

Debattartikel. Nyktert efter festen en självklarhet!

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Statistik visar att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i blodet. Polisens strategi är att låta alla förare som stoppas få göra ett alkoholutandningsprov. Polisen gör förstås också flera riktade insatser för att hitta alkoholpåverkade.

Polisen bedriver även fortsättningsvis sitt envisa arbete med att göra många utandningsprov, för att förhoppningsvis plocka bort så många rattfyllerister som möjligt från våra vägar. Men som enskild person och trafikant har vi ett eget, individuellt ansvar för såväl oss själva som för våra medmänniskor och medtrafikanter.
Rattfylleri är med internationella mått mätt ett litet problem i Sverige. Trots detta dör det cirka 70 personer per år i alkoholrelaterade trafikolyckor i Sverige. Det är ca 20 % av det totala antalet som dör i trafikrelaterade olyckor i Sverige.

Vilka är det då som kör berusade?
Det finns två grupper som kör berusade. Den ena gruppen är alkoholister och för att få dem att sluta köra berusade, handlar det om att behandla deras alkoholproblem Den andra gruppen är personer som vid ett enstaka tillfälle gör ett riktigt dåligt val, att ta bilen trots att de är berusade. Antingen efter jullunchen/julfesten eller för tidigt dagen efter. Det kan finnas många skäl till varför man tar bilen. Inget skäl är godtagbart. Det finns inget sätt att påskynda kroppens förbränning av alkohol, det är bara att vänta.

Låt oss alla se till att vi har lyckade fester med glatt och trevligt umgänge där både gäster och värd tar sitt ansvar. Och utan olyckor på väg därifrån.

VEM KÖR DIG HEM FRÅN FESTEN?
Utsätt dig aldrig för risken att åka med en full person!
Var din egen skyddsängel och var rätt om ditt liv.
Det är betydligt modigare att vägra åka med.
Se till att situationen aldrig uppstår.
Ta en TAXI

NTF Säker Trafik
Mona-Lill Landström Verksamhetsledare
Västernorrland /Jämtland


2016-12-08