NTF Västernorrland

Extra bälteskontroller under vecka 37

Alltför många elefanter kvar i baksätet

Den gamla kampanjen om elefanter i baksätet – att en obältad person i baksätet motsvarar cirka 3 ton krockvikt – är fortfarande aktuell. Enligt Trafikverkets senaste mätningen sitter cirka 15 procent av passagerarna i baksätet obältade.
Under nästa vecka arbetar Polisen extra mycket med att kontrollera bältesanvändningen

Att åka utan bälte kan vara direkt livsavgörande i en krock och är därför förenat med höga böter. Bilister som färdas utan bälte får betala 1500 kronor och att inte ha bältat barn under 15 år kostar föraren 2500 kronor.

- Det är minst lika viktigt att använda bilbältet i baksätet. Utan bälte kan du skada både dig själv och dina medpassagerare, säger Stefan Westerlund, Polismyndigheten i Västernorrlands län

Enligt Trafikverkets analys av 2013 års trafiksäkerhet är bältesanvändningen bra i landet; de flesta använder bältet i framsätet och barnen i baksätet är ungefär lika bra fastspända. Däremot saknar cirka 15 procent av vuxna passagerare fortfarande bälte i baksätet. I en bilkrock utvecklas otroliga krafter. En obältad person i baksätet motsvarar cirka 3 ton krockvikt. Så bilbältet behövs oavsett om du sitter i fram- eller baksätet.

- Du som förare är ansvarig för att barnen i bilen använder bälte, bilbarnstol osv. De vuxna passagerarna måste ta sitt eget ansvar. Men alla kan hjälpas åt att påminna varandra, för oftast handlar det om slarv, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

- Bältet är den enskilt viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen, det kan aldrig nog poängteras. Alla i bilen skall ha bilbältet på sig under färd med bil, säger Rune Larsson, Motormännen Sundsvall.

Kampanjen ”Inga elefanter i bilen, tack”

Introducerades första gången 1983 och kördes igen 1985, då var bältesanvändningen i baksätet 12 %. 1986 blev det lag på att använda bilbälte i baksätet. Syftet med elefanten var att öka bältesanvändningen inför kommande lagändring. Kampanjen refererade till den kraft som en lös person har vid en krock i t ex 50 km/tim; en person som väger 100 kg väger i krockögonblicket 4000 kg.

Kontaktpersoner.
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Stefan Westerlund, Polismyndigheten i Västernorrlands län 070-312 34 34
Rune Larsson, Motormännen, Sundsvall 070-653 3805


2014-09-05