NTF Västernorrland

Extra många bälteskontroller i veckan

Nästa vecka,9-15 mars, blir poliskontroller utefter våra vägar en vanligare syn, då fokuserar nämligen polisen extra på kontroll av bälte. Bältesanvändningen är god men varierar regionalt och är betydligt sämre bland vuxna i baksätet och ännu sämre i buss.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt den senaste undersökningen så hög som 98 procent av alla bilförare. Bland passagerare är den dock betydligt sämre. Bara 85 procent av alla vuxna i baksätet använder bältet. Regionalt är skillnaderna också stora. I landets tre sämsta län; Kalmar, Västerbotten och Värmland saknar mer än var tionde bälte. (NTF:s bältesmätningar 2014)

- Från polisens sida kommer vi inte nöja oss förrän 100 % använder bälte. Det betyder att många kommer att betala fullständigt onödiga böter för att de själva väljer att inte använda de säkerhetsanordningar som finns i bilen. För mig är det obegripligt,
säger Stefan Westerlund, Trafikpolisen i Västernorrlands län

Det kan bli dyrt om du struntar i bältet – 1500 kronor i böter. Om du som förare inte ser till så att passagerare under 15 år har bälte blir det ännu dyrare - 2500 kronor. Men bältesanvändning handlar först och främst om din och andras säkerhet. Bältet är ett av de allra viktigaste skyddssystemen i bilen. Rätt använt halverar du risken att skada dig själv och dina medresenärer vid en olycka.

Det är extra viktigt att se till så att barn under 15 år använder bälte. Förutom bälte ska barn under 135 cm använda någon typ av bilbarnstol, passande till barnets ålder. Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, gärna till 4-5 års ålder.

- Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och att bälta barn på rätt sätt är viktigt för deras säkerhet. Sverige är världsledande när det gäller barn i bil och det ska vi fortsätta vara, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

Även i bussen är det lag på att använda bälte. I långfärdsbuss använder 65-72 procent bälte i buss (65 procent i expressbussar enligt Swebus 2015, 72 procent enligt Sifos undersökning från 2012). I en allvarlig bussolycka i Norge sommaren 2014 omkom fyra personer, flera passagerare hittades utanför bussen vilket tyder på att bältet inte använts.

- Sitter du bältad i en buss som välter klarar du dig ofta bra men som obältad kan du både skada dig själv och andra. Om vi kunde nå ut bättre med kunskaper kring hur viktigt det är med bälte även i buss skulle säkert användningen bli bättre, säger Mona-Lill Landström

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktpersoner:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Stefan Westerlund, Polismyndigheten 070-312 34 34


2015-03-05