NTF Västernorrland

Ett annorlunda Jul och Nyår 2020

Denna jul- och nyårshelg kommer att bli annorlunda för de flesta av oss. Eftersom folk antas vilja resa i jul, är det mer hållbart att se till att resandet kan ske på ett så planerat och säkert sätt som möjligt. Vi måste alla hjälpas åt och ta det extra försiktigt detta år. Olycksstatistiken får inte ytterligare försämra förutsättningarna för vården att klara sitt uppdrag under kommande Jul- och Nyårshelg. Vi får även råd om att, för hälsans skull, promenera mera. Detta medför risker för fallolyckor. Sätt därför halkskydd på skorna och komplettera med ”gåstavar”! Använd reflexer så du syns. Utmana inte sjukvården, de har nog med att ta hand om covidpatienter.

Enligt prognoserna förväntas temperaturen att ligga kring noll när helgtrafiken drar igång och då gäller det att vara uppmärksam på att de våta vägbanorna riskerar att frysa till. Den så kallade svartisen som då kan uppträda är mycket förrädisk, då den är svår att upptäcka. Dessutom är det också ofta sämre sikt vid den här typen av väglag, framför allt vid körning i mörker.

Vad vi kan göra för att bidra till att vi får en så olycksfri helgtrafik som möjligt:

  • Håll rätt hastighet utifrån gällande skyltning och rådande väderlek.
  • Håll avstånd till bilen framför.
  • Se till att alla sitter bältade i bilen och ha inga lösa föremål i kupén.
  • Var nykter - ingen alkohol ihop med bilkörning.
  • Var utvilad.

Det här kan inte vara svårt för någon att ställa upp på! 

Planera för en väl tilltagen restid då man inte kan köra ikapp förlorad tid. Ta täta raster för att bibehålla trivseln under resan.

Det viktigaste att man kommer fram – det är sällan ett problem om man skulle bli några minuter försenad!
Det finns alltid någon som väntar på dig!

GOD JUL och GOTT NYTT trafiksäkerhetsår önskar NTF Västernorrland

Ett annorlunda Jul och Nyår 2020

2020-12-18