NTF Västernorrland

Många använder inte bilbältet – Polisen ökar kontrollerna

Vid NTFs senaste mätning (hösten 2015) använde 94 procent bilbälte i framsätet. Andelen är stor, men ungefär en tredjedel av de som dog i fjol i trafikolyckor saknade bälte – flera av dem hade kanske överlevt om de använt bälte. I baksätet är bältesanvändningen lägre och i lastbilar och bussar ännu lägre.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökningen använde 94 procent av alla i framsätet bilbälte. Variationerna mellan länen ligger varierar, fler kvinnor än män använder bälte. Andelen bältesanvändare i baksätet är dock lägre, enligt Trafikverket sitter cirka 15 procent obältade. Tidigare mätningar visar att bland lastbils- och busschaufförer samt busspassagerare är andelen ännu lägre.

Sedan många år är det lag på att använda bälte på alla platser där det finns ett bälte; både i bilen, lastbilen och bussen. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är
1 500 kronor. Om förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2 500 kronor.

Under denna vecka, 14 – 20 mars, pågår en av polisens insatsveckor med fokus på bälte. Det innebär att polisen fokuserar extra på bältesanvändningen i sitt dagliga arbete ute i trafiken.

- Bältet är fortfarande den allra viktigaste säkerhetsdetaljen i våra fordon. Genom riktade kontroller gör vi det vi kan för att komma ett steg närmare Nollvisionen genom att få alla att sätta på sig bältet
även i lastbilen och bussen,säger Gunilla Lööw, Trafikpolisen i Västernorrland.

Lastbilar och bussar är stora och tunga och därmed ofta säkrare än bilar, men även tunga fordon drabbas av trafikolyckor, ofta genom att åka av vägen och välta – då är bältet livsviktigt. Skadorna på en busspassagerare som inte sitter bältad kan bli mycket allvarliga i en olycka, genom att man kastas runt i bussen. Med bältets hjälp sitter man kvar på sin plats och risken för skador minskar avsevärt.

-Vi måste få alla att använda bälte, även de i baksätet och de som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet. Rätt använt halverar du risken att skada dig själv och dina medresenärer vid en olycka säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

Kontaktperson
Gunilla Lööw, Polismyndigheten 070-312 34 38
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225

Checklista för god bältesanvändning
• Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel
på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel
och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor.
Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande
till din längd.
• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter
över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger
bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2016-03-14