NTF Västernorrland

Monica Green vald till ordförande för NTF

Röststyrning ett måste för mobilanvändning i trafik! Den 20 april vid NTF:s kongress i Solna valdes Monica Green, Riksdagsledamot, IT-talesperson för Socialdemokraterna och medlem i trafikutskottet till ny ordförande för NTF.

Göran Gunnarsson lämnar därmed över ordförandeklubban till en frisk fläkt som redan vid sitt första tal agerade utåt och slog fast att NTF måste bli aktivare i debatten och dra nytta av sin unika ställning som oberoende organisation och starka förankring som folkrörelse.

- NTF behöver ta ställning oftare. Det är resurskrävande men trafiksäkerheten i Sverige behöver en röst som kan och vågar ge sig in i debatten, säger Monica Green, Ordförande NTF. Ett bra exempel på en sådan fråga är mobilens vara eller icke vara i bilen. Telefontillverkare, telefonioperatörer och biltillverkare behöver utveckla system där föraren tillåts att kommunicera med omvärlden utan att behöva flytta fokus från vägen och själva körningen. En lag om handsfree löser inte alla distraktionsproblem men det är en tydlig signal från samhället att nu får det vara nog med ouppmärksamma förare bakom ratten. Nuvarande lagstiftning gör det dessutom svårt att döma någon för vårdslöshet så länge det inte inträffat någon olycka. Här behövs förändring och här behövs NTF:s röst.

Monica Green tillträder som ordförande för trafiksäkerhetsorganisationen NTF och hon ser ljust på framtiden.

- Det här är en nystart för organisationen. Vi ska bli ännu duktigare på det vi redan gör bra. Organisationen har under de senaste åren försökt hitta alternativ till den projektfinansierade verksamheten utan att nå riktigt ända fram. Jag tror det är viktigt att slå fast att trafiksäkerhet måste få kosta pengar. Bara för att NTF är en ideell organisation som kan sätta tusentals frivilliga i arbete över en natt så innebär det inte att det kan göras gratis fortsätter Monica Green.

Det finns inte någon anledning att göra för stora förändringar i dagsläget, det som utvecklas nu har goda framtidsutsikter och vår relation till Trafikverket och andra myndigheter är mycket god.

- Det är viktigt att NTF fortsätter utvecklas. Trafiklotteriet är ett roligt prenumerationslotteri som på sikt kan ge lite överskott till den ideella verksamheten. Det finns även andra positiva exempel som riktade konsultuppdrag och det nystartade konceptet NTF Certifierad där NTF vill skapa en konsumentmärkning av trafiksäkra produkter och tjänster. Vad vi dock inte får glömma bort när vi utvecklar vår framtida organisation är varför vi finns till och varför så många under årens lopp lovordat våra insatser för ett trafiksäkrare Sverige.


2013-04-23