NTF Västernorrland

Montering av bilbarnstol

NTF får ofta frågor som gäller barns säkerhet i bil. Nu finns en ny film som ger tips och råd om hur en bakåtvänd bilbarnstol kan monteras. Filmen är framtagen i samarbete med Volvia och för NTF blir filmen ett komplement när det gäller att ge föräldrar vägledning kring hur barn åker säkert i bilen.

Se den korta filmen om hur du monterar bilbarnstolen på ett säkert sätt.

Små barn som åker i en framåtvänd bilbarnstol löper upp till fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i krock, jämfört med barn som placeras i en bakåtvänd bilbarnstol. Förutom att placera barnet rätt ska bilbarnstolen sättas fast på ett säkert sätt i bilen.
Bilbarnstolen monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet, eller på en medföljande adapter – bakåtvänd i fram- eller baksätet. Om ISOFIX finns installerat i bilen och i bilbarnstolen bör det användas. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till bilbarnstolen. Läs mer om ISOFIX här nedan.


•(1) Stolens vinkel får inte överstiga 30 grader
•(2) Dra bilens bälte via de blå markeringarna i bilbarnstolen
•(3) Bältet på bilbarnstolens baksida ska fästas i passagerarsätet framför; alternativt i fästen på golvet
•(4) Bältet måste sitta ovanför axeln. Flytta upp bältet i stolens fäste allt eftersom barnet växer
•(5) Det är väldigt viktigt att midjebältet är ordentligt sträckt
•(6) När barnets ögon är i höjd med bilbarnstolens övre kant är det dags att byta ut stolen

Följ alltid tillverkarens anvisningar om hur stolen ska monteras.


Vad är Isofix?
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnstolar som bygger på en internationell standard. Standarden (ISO 13216) har tagits fram inom den globala organisationen ISO i ett samarbete mellan forskningsinstitut, myndigheter, provningsinstitut, personbilstillverkare och barnstolstillverkare från 18 länder. Istället för förankring med bilens ordinarie bälten hakar man fast bilbarnstolen i bilens ISOFIX-fästen. Både bilen och bilbarnstolen måste vara försedda med ISOFIX för att systemet ska fungera. Bilar och bilbarnstolar kan kombineras oberoende av fabrikat.
ISOFIX-fästena i bilar består av två fästpinnar, placerade strax bakom delningen mellan stolsdynan och ryggstödet. ISOFIX-fästena på bilbarnstolar består av en låsmekanism som passar fästpunkterna i bilen. Krav finns för att man tydligt ska kunna se när låsningen är korrekt, till exempel genom färgskiftning till grönt och ett tydligt "klick".


2015-03-27