NTF Västernorrland

Nomineringarna klara för NTF:s 17:e Guldtriangeln

GRATTIS Timrå Kommun till nomineringen!

Fem kommuner är nominerade till 2015 års Guldtriangel. Vem eller vilka som får den fina utmärkelsen tillkännages vid NTF:s kongress den 16 april i Riksdagen. De fem nominerade kommunerna, som alla gjort betydande insatser för trafiksäkerheten är; Avesta, Linköping, Timrå, Umeå och Växjö.

- Guldtriangeln är en viktig markering. Det är inte vilka kommuner som helst som deltar och blir nominerade. Bor du in någon av dessa kommuner vet du att din kommun tar sitt arbete för ökad trafiksäkerhet på största allvar. Vi kan med stor glädje konstatera att man på kommunal nivå inser vikten av att kommunicera med sina medborgare och att attityder och beteende prioriteras, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Guldtriangeln delas ut vartannat år till den eller de kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare. - Och priset har kanske aldrig varit så aktuellt som 2015. Många av framtidens utmaningar för ökad trafiksäkerhet återfinns nämligen i våra tätorter.

- Vi är oroande över ökningen av antalet skadade gående och cyklister i tätort. Vad svensk trafiksäkerhet behöver nu är goda exempel och Guldtriangeln är NTF:s sätt att lyfta fram och premiera kommunernas ansträngningar, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF

Timrå kommun ser över gång- och cykelvägnätet för att skapa ett sammanhängande attraktivt vägnät ur trafiksäkerhets-, miljö- och folkhälsosynpunkt.

Avesta kommun är nominerade för att man satsat på att utbilda sina anställda och ge de som använder bilen i tjänsten en tryggare arbetsmiljö.

Linköpings kommun har jobbat mycket med att skapa förståelse för ”mänskligare hastigheter” och infört 30 km/tim i bostadsområden, runt skolor och centralt där många människor korsar gator.


Umeå kommun har insett genom att följa sjukvårdrapporteringen att det finns en överrepresentation av singelolyckor bland cyklister. Mycket kan byggas bort men påverkande åtgärder i form av utbildning för att ändra attityder och beteende bland cyklister är minst lika viktigt.

Växjö kommun har också förstått att man inte kan bygga bort alla problem och har därför genomfört hembesök hos varje boende i fyra bostadsområden/stadsdelar för att påverka attityder och beteende i trafiken och försöka uppmana till en medvetenhet om att vi måste hjälpas åt för en säkrare trafik.


2015-04-01