NTF lokalt ej under granskning

Med anledning av dagens artikel i Dagens Nyheter vill NTF i Västernorrland län förtydliga ett par saker i sammanhanget. Den utredning som Trafikverket nu genomför är riktad mot NTF riks, det vill säga NTF-förbundens centrala kansli i Stockholm. NTF riks är en egen juridisk person, med eget personalansvar och styrelse. De anklagelser som har riktats mot NTF genom två visselblåsare, är alltså riktade mot centrala kansliets hantering av centrala medel. NTF-förbunden har inget med denna process att göra. Det är NTF riks som söker och får statliga medel i olika former ifrån Trafikverket och det är den process som nu är under utredning.

 Väl fungerande förbund

-Det som har hänt är förödande för varumärket NTF. Jag är den första att beklaga detta. Men jag vill betona att detta inte har något med NTF i Västernorrland län att göra. Vi är inte indragna i denna process. Det kommer heller inte påverka vår verksamhet mot våra kunder och samarbetspartners, säger verksamhetschef Mona-Lill Landström i ett uttalande.

I Sverige finns sammanlagt 11 NTF-förbund. Alla förbund är egna juridiska enheter men ingår i federationen NTF och står under samma varumärke. NTF riks söker statliga medel varje år och de som tillfaller NTF-organisationen, fördelas därefter till förbunden för genomförande. Varje år genomför NTF-förbunden ett stort antal nationella projekt i form av cykelsäkerhet, mätning av hjälmanvändning, cykelhjälm, information mot allmänhet och politiker.

Kunder och samarbeten

NTF i Västernorrland län har under de senaste åren arbetet hårt för att bredda verksamheten och inte vara beroende av medel ifrån Trafikverket.

-Trafikverkets granskning påverkar naturligtvis oss på många plan. Men vi står oss starka och kommer att jobba på som vanligt. säger Mona-Lill Landström

NTF lokalt ej under granskning

2022-04-19