Nu använder 7 av 10 av cyklister i Västernorrland cykelhjälm

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Västernorrland ligger användningen bland barn respektive vuxna på 69 %, vilket är en ökning jämför med förra året (63 %).

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Västernorrland bland vuxna och barn ligger nu på 69 % procent för cyklister respektive 97 % procent för mopedister.  I länet har vi genomfört 2703 observationer fördelat på 7 antal kommuner. Högst var användningen i Sollefteå kommun (75 %) och lägst användning mättes upp i Timrå kommun (56 %).

 

  • Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Mona-Lill Landström, verksamhetsledare

 

 

I Västernorrland ser vi inga skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen utan i mindre samhälle är färre cyklister.

 

  • Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, Mona-Lill Landström.
Nu använder 7 av 10 av cyklister i Västernorrland cykelhjälm

2020-10-14