NTF Västernorrland

Ökad hastighetsövervakning vecka 16

Är det värt 48 sekunder? Polisen genomför under vecka 16 en nationell trafikinsats med särskild inriktning på hastighetsöverträdelser. Även kontroll av rattonykterhet och bältesanvändning kommer att genomföras.

- Vi satsar hårt på övervakning under insatsveckan. Förutom trafikpolisens prioriterade insatser på de mest trafikerade vägarna, så kommer vi också att mobilisera närpoliserna ute i kommunerna i den intensifierade hastighetsövervakningen. Utgången av en olycka beror på hastigheten. Ju högre hastighet desto kraftigare stopp. Hastigheten i kraschögonblicket har avgörande betydelse för vilka skador som uppkommer, säger Stefan Westerlund, trafikpolis Västernorrland.

- Att hålla rätt hastighet är en av de viktigaste och mest avgörande faktorerna för att minska olyckriskerna och effekterna till följd av en olycka. Att anpassa hastighetsgränserna efter vägens säkerhet är ett led i arbetet för att öka säkerheten för trafikanterna,säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

Nästan alla fortkörare håller sig under den gräns där man riskerar att bli av med körkortet. De tänker förmodligen mer på det, än på den starkt ökande risk de utsätter sig själv och andra trafikanter för. Hur skicklig en förare än är behöver han ha marginalerna på sin sida om det oväntade inträffar, t ex ett vilt som kommer upp på vägen. Det enklaste sättet att skaffa sig marginaler är att följa hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Man kan ställa sig frågan:
Är det värt 48 sekunder? Det är nämligen den tid man vinner per mil om man kör i 90 km/tim på en 80-väg. Samtidigt ökar risken att dö vid en olycka med hela 70 procent och både bensinförbrukning och utsläpp av koldioxid ökar. Rätt hastighet räddar alltså inte bara liv utan bidrar också i stor utsträckning till en bättre miljö.

För frågor och mer information kontakta:
Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, 070-312 34 34
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland, 0611-232 25


2013-04-12