NTF Västernorrland

Polisen gör extra kontroller. Hastigheten på svenska vägar för hög

Det går för fort på våra svenska vägar, ska liv räddas måste fler hålla hastigheten. Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser. Denna vecka, 18-24 april, fortsätter polisen sitt arbete genom extra hastighetskontroller.

Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet vilket är samma andel som året innan. Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom att hitta åtgärder.

För att ändra beteendet hos dem som kör för fort krävs många åtgärder. Den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden hade varit om alla bara gjorde det de lärt sig på trafikskolan – att anpassa hastigheten och ALDRIG köra för fort. Men när allt i samhället har ett högt tempo verkar många ha svårt att lätta på gasen.

För att ändra beteendet hos dem som kör för fort krävs många åtgärder. Den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden hade varit om alla bara gjorde det de lärt sig på trafikskolan – att anpassa hastigheten och ALDRIG köra för fort. Men när allt i samhället har ett högt tempo verkar många ha svårt att lätta på gasen.

- Vi ser att många olyckor sker på 70-vägarna och de blir förstås extra viktiga när vi ska planera våra hastighetsmätningar, även om det kan se olika ut lokalt. Vi ska helt enkelt stå där det är som viktigast för att undvika att man dör och skadas i trafiken, säger Stefan Westerlund, Trafikpolisen i Västernorrland

För att få alla att hålla hastigheten finns även andra metoder än polisens arbete, som t ex trafiksäkerhetskamerorna.Förare som behöver stöd för att hålla hastigheten kan skaffa sig en ISA-utrustning som säger till när man kör för fort. En sådan variant finns som gratis app. NTF Rätt fart är ett bra exempel. Många upphandlare av transporter skulle också kunna påverka hastigheten på vägarna genom att kräva ISA-utrustning med logg-funktion. Det skulle kunna påverka en stor del av den yrkesmässiga trafiken. Som konsument av resor kan man välja att bara köpa en säker resa, t ex taxiresor i korrekt hastighet. Och som passagerare kan man våga säga till den som köra att sakta ner och hålla hastigheten.

- Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

Under hela veckan gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson::SLUTSLUTFET
Stefan Westerlund, Polismyndigheten 070-312 34 34
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225


2016-04-18

Om oss Erbjudanden Organisation

Tel: 070-3698756

Vardagar 08.00-16.00, lunch 12.00-13.00
vasternorrland@ntf.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker och hållbar trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.