NTF Västernorrland

Rapport från Årsmötet

NTF Västernorrlands årsmöte gick av stapeln den 21 mars i Härnösand. 10 röstberättigade ombud för organisationer och myndigheter samt ytterligare ett antal representanter för trafiksäkerheten i länet. Sammantaget var det ett 20-tal personer, som samlats denna eftermiddag på Ugglans konferens i Härnösand vid Årsmötet NTF Västernorrland.

Förbundsordförande Sven-Åke Vest hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och förklarade detta för öppnat.

Stefan Westlund, Trafikpolisen Västernorrland berättade om den nya organisationen som polisen kommer att genomföra. Förebygga, kontrollera och rapportera trafikbrott var en stor del av polisens arbete. Han berättade också om PUST – polisens mobila utredningsstöd och även om att de finns nu på facebook.

Därefter var det Kamal Suleimani från Synskadades Riksförbund som berättade om synskadades situation här det gäller obevakade övergångställen och elbilar. Elbilar hörs inte, så man har från förbundet börjat jobbat med att det ska vara något ljud ifrån dessa bilar.

I samband med anförandena gavs också tillfälle för åhörarna att ställa frågor. Gästerna avtackades med presenter.

Mötets ordförande Sven-Åke Vest avslutade därefter mötet med att tacka styrelsen för det gångna årets arbete. Ett varmt tack riktades även till de som avgick ur styrelsen, Göran Hådén, Magnus Agnemo samt Rolf Wirén och ett välkomnade till de nya i styrelsen,Gusten Windelhed, Länsstyrelsen, Leif Jonsson, Härnösands Kommun samt till Kjell Mycklén, Äldrerådet/SPRF. Ett varmt tack riktas även till samtliga övriga ledamöter.

Ett stort tack riktades också till Stefan Westerlund och Kamal Suleimani. Därefter önskade ordförande den nya styrelsen lycka till och förklarade årsmötet för avslutat.

PDF:Verksamhetsberättelse år 2012.pdf, Verksamhetsberättelsen 2012


2013-03-26