NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka 11 Alkohol och droger 2018

Insatser under insatsveckan 11 Alkohol och droger, som genomfördes av Polisen Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under denna vecka.

Resultat från Insatsvecka 11 Alkohol och droger 2018

2018-03-20