NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka 11 Bälte 2015

Insatser under insatsveckan 11, bälte, som genomfördes av Polisen Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under denna vecka.

PDF:/vasternor/pdf/Bältesveckaresultatfleraår2015.pdf, Flera år 2007-2015


2015-03-20