NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka 37 Bälte 2015

Insatser under insatsveckan 37 Bälte som genomfördes av Polisen Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under denna vecka
STORBILD:/vasternor/bilder/ResultatBältePolisenhösten2015.jpg


2015-09-15