NTF Västernorrland

Resultat från Insatsvecka 37 Bälte

Insatser under bältesvecka 37 genomfördes av Polisen i Västernorrland. Här är en redovisning från Polisens insatser under veckan.
  Större bild

Härnösands polisen blev omdisponerade till bostadsinbrottsarbete under denna vecka men under vecka 36 var det 10 som rapporterades.

För ytterligare information:
Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, Tfn 010-568 01 28 mobil 070-312 34 34
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland Tfn 0611-232 25 mobil 070-369 87 56.


2014-09-17