NTF Västernorrland

Sämst på att använda bälte är Unga män

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökning i tätort, använder 93 % av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97% (Västernorrland 99%) och manliga 92% (Västernorrland 95%). Underlag för officiell statistik tas fram av VTI som mäter bältesanvändningen vid utfart från tätort, där användningen generellt blir lite högre. . Men lyfter man ut gruppen unga män 18-25 år syns en riktigt låg användning – endast 81 procent använder bälte. De äldre männen är bättre och kvinnor har i storleksordningen 5-10 procentenheter högre bältesanvändning än män i alla ålderskategorier.

Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser!

- Informationsinsatser om vikten av att använda bälte behövs fortfarande. Unga personer är kloka, men de måste ändå upplysas och påminnas om hur illa det kan gå om man glömmer bältet, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 procent. De få procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

- Vikten av att använda bälte borde räcka, det kan ju handla om skillnaden mellan liv och död. Men så länge det finns personer som inte riktigt förstått det, fortsätter vi att lagföra förare och passagerare utan bälte, säger Stefan Westerlund, Polismyndigheten Region Nord trafiksektionen

Under hela nästa vecka, 7-13/9, gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Stefan Westerlund, Polismyndigheten 070-312 34 34


Checklista för god bältesanvändning

1. Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
2. Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.
3. Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
4. Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2015-09-02