NTF Västernorrland

Skärpta regler för mobilanvändning

Regeringen har beslutat att skärpa kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet i trafiken.

Det blir ingen ny lag – men från och med 1 december kan förare som pratar i mobilen eller sms:ar på ett trafikfarligt sätt få böter genom att en ny skrivning i trafikförordning börjar gälla då.

Att själva trafikförordningen skrivs om på det vis som nu sker, innebär inget förbud mot att använda mobiltelefonen för samtal och sms under körning. Men den som kan påvisas ha brustit uppenbart i uppmärksamhet på grund av sin mobilteleaktivitet kan komma att bötfällas. Detta kommer att inträffa om en förare talat i telefon eller sms:at och samtidigt orsakat en trafikolycka.

Regeländringen kan omvänt läsas som att all användning av mobil teknik är okey om detta inte äventyrar trafiksäkerheten och ökar olycksrisken.

Reglerna träder i kraft från och med den1 december 2013.


2013-10-21