NTF Västernorrland

Stora brister och ojämn trafikundervisning i skolan !

Skolan ska förbereda barn inför vuxenlivet. Trafiken är både en del av vuxenlivet och barnens vardag här och nu. Otrygghet, bristande insikt och kunskap bidrar till att allt färre barn går och cyklar till och från skolan.

För att skapa dialog kring trafiksäkerhet både hemma och i skolan erbjuder nu NTF tack vare stöd från Volvo Lastvagnar och Bilprovningen 1 200 av landets grundskolor familjespelet TRAFIKANT helt utan kostnad.

Nu kan de skolor som önskar anmäla sitt intresse för ett gratisspel men S:t Pers skola i Sigtuna fick en förhandsutgåva och har provspelat.

- Det blir lätt att trafikundervisningen glöms bort, Trafikant är ett roligt sätt att lyfta en viktig fråga, säger Marit Jansson lärare på S:t Pers skola.

- Vi är väldigt tacksamma för den här möjligheten att skänka en så värdefull gåva till landets grundskolor. Förhoppningsvis får spelet en plats i skolan som leder till fler lektionstillfällen där lärare och elever pratar trafik ämnesövergripande, säger NTF:s Generalsekreterare Johan Lindström.

Att få barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter kan ge förutsättningar för att de som vuxna fortsätter att cykla, goda vanor rotar sig ofta i unga år. Tyvärr skjutsas allt fler barn runt i bilen av välvilliga föräldrar. Skälen kan förstås vara att det är långt och att det saknas vettiga allmänna kommunikationer, men det kan lika gärna vara att föräldrarna inte känner att barnen behärskar trafiken och att trafikmiljön är för farlig.

Barn är biologiskt mogna att cykla i trafiken vid 11-12 års ålder, men det förutsätter förstås att de har kunskap om regler, var de ska cykla, säker trafikmiljö och att de har tränat cykling med sina föräldrar. Enligt läroplanen har rektorn ansvar för att integrera trafik i skolan men när NTF frågar skolan så efterfrågar lärarna fler verktyg och mer stöd för sin undervisning i trafik.

NTF tog fasta på detta önskemål och lanserar nu familjespelet TRAFIKANT i samverkan med speltillverkaren Wilekia.

- På ett lustfyllt sätt kan både stora och små lära sig trafikregler. Att samlas runt ett brädspel ger kunskap både genom spelets frågor och de diskussioner de ger upphov till, avslutar NTF:s Generalsekreterare Johan Lindström.

Trafikspelet är ett modernt familjespel med frågor för barn, ungdomar och vuxna. Med stöd från Bilprovningen och Volvo Lastvagnar delar NTF ut 1 200 gratisspel till grundskolor runt om i landet. Spelet kommer även att kunna köpas i handeln till ett riktpris på 345 kr.

De skolor som är intresserade av TRAFIKANT kan från och med idag anmäla sitt intresse på:trafikeniskolan.se


2014-05-26