Från Polisen Västernorrland

3-9 juni, genomförs en nationell trafiksäkerhetsvecka med inriktning på kontroll av alkohol och droger i trafiken

3-9 juni, genomförs en nationell trafiksäkerhetsvecka med inriktning på kontroll av alkohol och droger i trafiken. Syftet med insatsen är att sprida vikten av en nykter trafik på vägnätet i Sverige. Cirka 40 %, av de som omkommit i samband med trafikolyckor, var påverkade av alkohol eller droger. Den förväntade effekten med trafikinsatsen är att trafiken ska bli säkrare, färre ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Se statistik från föregående år.


2019-05-29