NTF Västernorrland

Våga prata om cykelhjälmslag för alla…

För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister. Det fanns en förhoppning när lagen infördes att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm upp i vuxenlivet. När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella cykelhjälmsmätningen som bygger på över 100 000 observationer över hela landet kan vi återigen konstatera att så inte är fallet.

- Det görs för lite för att öka säkerheten för Sveriges cyklister. Vi är oroliga för utvecklingen, i synnerhet eftersom det kommer ta tid att anpassa trafikmiljön utifrån det ökande antalet cyklister. Sveriges cyklister har inte tid att vänta. NTFs nationella mätning visar att cykelhjälmsanvändandet bland vuxna inte ökar, snarare tvärtom, därför anser vi att man så snabbt som möjligt måste införa allmän cykelhjälmslag annars kommer ännu fler cyklister dödas och skadas i framtiden, i Västernorrland ligger hjälmanvändning på 50 %, 2015, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland

Endast tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar. Dessutom varierar användningen kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder nästan sju av tio hjälm vilket drar upp den nationella användningen. Västmanland och Örebro län har lägst cykelhjälmsanvändning i hela riket, där använder endast lite drygt två av tio cyklister hjälm. (Se dokumentation för total cykelhjälmsanvändning fördelat per län)

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är mycket högre i hela landet. 58 procent visar de nationella mätningarna. Även bland barn är användningen högre i Stockholm där hela 78 procent använder hjälm.

Samtidigt som hjälmanvändningen är låg ökar antalet rapporterat skadade cyklister varje år. 2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Det är cirka 30 personer dagligen som tvingas uppsöka akutsjukvård för att de valde cykeln som transportmedel. Att cykla är idag nästan det farligaste man kan göra i trafiken. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. Störst effekt har cykelhjälmen därmed på gruppen dödade och svårt skadade. Under föregående år dödades 36 cyklister och 521 skadades svårt, vilket är 12 procents ökning jämfört med 2013.

- Cykelhjälm borde vara obligatoriskt för alla. Hjälmen är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Det är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge långvariga konsekvenser. En del hjärnskador kan verka små men besvären för de drabbade kan vara katastrofala. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda cykelhjälm, menar Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.


Kontaktperson:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden - 08-40 60 800
Johan Beckman, förbundssekreterare Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - 070-775 10 54

  Större bild
  Större bild


2015-08-28