NTF har tittat närmare på bältesanvändningen i små hantverksbilar. Mätningarna visar att 3 av 10 struntar i bältet.

Under 2020 har NTF undersökt bältesanvändningen i de hantverksbilar som trafikerar våra lokala gator dagligen.


Mätningen har genomförts i en kommun vardera i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. De kommer som undersökts har haft lägre användning av bältet under ett antal år. De har under perioden 2016-2018 legat på en användning under 90 procent (Källa: NTF:s mätningar år 2016-2018, genomsnittlig bältesanvändning under tidsperioden.)
Vårens mätning visar att endast 71 procent använder bilbältet i hantverksbilar, samtidigt som användningen är 91 procent i övriga personbilar.
NTF:s mål är att öka kunskapen hos arbetsgivare och anställda om trafiksäkerhet och med det minska konsekvensen av eventuella olyckor och påvisa vikten av att använda bilbältet. Bilen är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva verksamhet. Det är av stor vikt att arbetstagarna har en säker arbetsplats, även i bilen. Såväl bältet som säkring av last är viktigt för säkerheten.
Bilbältet är den viktigaste skyddsutrustningen i bilen.
Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med cirka 55 procent

NTF har tittat närmare på bältesanvändningen i små hantverksbilar. Mätningarna visar att 3 av 10 struntar i bältet.

2020-06-22