NTF Västernorrland

Västernorrland är bra på att använda bilbältet!

NTF:s årliga bältesmätning visar att 97 % av invånarna i Västernorrlands län använder bilbälte. Med detta resultat är vi näst bäst i Sverige tillsammans med Jönköpings län på att använda bilbälte, Hallands län är bäst med 99 %.

NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Men det är många län som har långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Dalarna och Kalmar län ligger lägst
med 87 %.

- Glädjande nog kan vi notera ytterligare en ökning av bältesanvändningen i framsätet, i de 117 kommuner vi följt sedan 2004, till nuvarande 93,6 procent. Det innebär att vi sedan mätningarna inleddes, noterat en årlig ökning av bältesanvändningen och att det går att påverka beteendet hos trafikanter. Men variationerna mellan länen är stora, endast 6 län ligger över 95 %, Västernorrland är
ett av dem säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

NTFs observationer avslöjar även skillnader mellan könen. I hela Sverige är, Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet 96,3 % jämfört med manliga bilförare 91,2 %. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 96,6 procent för kvinnorna och 89,3 procent bland männen. I Västernorrland är Kvinnliga förare också bättre 98 % jämfört med manliga bilförare 97 % och manliga bilförare jämtställt 99 %. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 99 procent för kvinnorna och 94 procent bland männen.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

- Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Särskilt viktigt att tänka på under årets kalla månader. Knäpp upp vinterjackan så att bältet kommer så nära kroppen som möjligt för att ge ett bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna, menar Mona-Lill Landström.

Checklista för god bältesanvändning

* Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

* Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

* Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


Kontaktpersoner:
Mona-Lill Landström NTF Västernorrland 0611-23225

Frågor rörande undersökningen:
Agneta Berlin: Nationell projektledare 0733 -610 356


2013-11-15