NTF Västernorrland

Vecka 16 ökar polisen övervakningen av trafiken i Västernorrland, med särskild inriktning på hastighetsöverträdelser.

I veckan som kommer pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under nästa vecka, säger poliskommissarie Stefan Westerlund, biträdande länstrafikpolischef.

Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året.

Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september.

En genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med lösgrus påfallande ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

- Att hålla rätt hastighet är en av de viktigaste och mest avgörande faktorerna för att minska olyckriskerna och effekterna till följd av en olycka. För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

- Att hastighetsgränsen på vägen gäller alla som färdas där är en självklart. Det är viktigt att hastighetsgränserna ska vara självförklarande och allt för många gränser på ett avsnitt bör undvikas. Hastighetssänkningar löser inte alla problem. Vissa olyckor beror på att brister i vägmiljön som bör åtgärdas innan hastigheterna sänks, säger Katarina Funseth SMC Västernorrland

Kontaktpersoner:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland, 0611-23225
Stefan Westerlund, Trafikpolisen Västernorrland, 070-312 34 34
Katarina Funseth, SMC Västernorrland, 070-3652526


2014-04-14